Dyrekcja

DYREKTOR INSTYTUTU WŁÓKIEN NATURALNYCH i ROŚLIN ZIELARSKICH
Państwowego Instytutu Badawczego

dr n. med. inż. biotech. Rafał Spachacz
rafal.spachacz@iwnirz.pl
tel. 790 201 970

Doktor nauk medycznych (Akademia Medyczna w Poznaniu – 2006 r.), specjalista zdrowia publicznego (CEM - 2011 r.), mgr inż. biotechnologii o specjalności diagnostyka molekularna (2002 r.). Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradztwie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zarządzania zmianą w jednostkach sektora publicznego. Specjalista ds. public relations oraz marketingu strategicznego. Ekspert ds. zdrowia publicznego, zarządzania podmiotami leczniczymi oraz nadzoru właścicielskiego. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek kapitałowych, potwierdzone certyfikatem Ministra Skarbu Państwa (2015 r.). Ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym (2005 r.), Podyplomowe Studium Public Relations (2006 r.), Podyplomowe Studium zarządzania w opiece zdrowotnej (2009 r.) oraz Studia "Zarządzanie Oświatą" (2014 r.). Laureat zespołowej nagrody Ministra Zdrowia (2005 r.). Absolwent studiów podyplomowych - Akademii Liderów Samorządowych (2014 r.). Menedżer z dwudziestoletnim doświadczeniem w tworzeniu i zarządzaniu oraz doradztwie, szczególnie w administracji samorządowej, publicznej (uzyskanie wpisu do ewidencji Państwowego Zasobu Kadrowego KPRM – 2007 r.) oraz opiece zdrowotnej (publiczne podmioty lecznicze). Za działalność prospołeczną odznaczony w 2014 r. Krzyżem Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. Odznaczony medalem “Pro Ecclesia et Patria” (2020 r.). Wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (2021 r.). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2022 r.). Uhonorowany przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego w Poznaniu statuetką Honorowego Hipolita oraz godnością „Lidera Pracy Organicznej”, jako wyraz uznania za dotychczasową działalność zarządczą, menadżerską, charytatywną oraz społeczną w krzewieniu idei pracy organicznej (2023 r.). Autor licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Ekspert Agencji Badań Medycznych w Warszawie.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny
boguslaw.czerny@iwnirz.pl

Sekretariat Dyrektora
Stella Wiśniewska
Główny specjalista, Dział Organizacji i Rozwoju
sekretariat@iwnirz.pl
tel. 61 84 55 865, 789 192 285