Rada Naukowa

Zgodnie z przepisami statutu Rada Naukowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy (IWNiRZ PIB) w Poznaniu składa się z 24 członków, a w jej skład wchodzi 12 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu, których w wyborach bezpośrednich pracownicy Instytutu wybiorą na okres 4 lat oraz 12 członków poza Instytutu.

Rada Naukowa IWNiRZ PIB składa się z członków wybranych spośród trzech grup:

Grupa I - w liczbie 4 osób - pracownicy Instytutu posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej.

Grupa II - w liczbie 4 osób - pracownicy Instytutu posiadający stopień naukowy doktora.

Grupa III - w liczbie 4 osób - pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu nie posiadający stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego.

Na podstawie wyników wyborów Komisja Wyborcza ustaliła listę wybranych członków Rady Naukowej IWNiRZ PIB:

Grupa I:

 1. dr hab. Jolanta Batog - prof. IWNiRZ-PIB
 2. dr hab. Jerzy Mańkowski - prof. IWNiRZ PIB
 3. dr hab. Marcin Ożarowski - prof. IWNiRZ PIB
 4. dr hab. Małgorzata Zimniewska - prof. IWNiRZ PIB

Grupa II:

 1. dr Artur Adamczak
 2. dr Joanna Foksowicz-Flaczyk
 3. dr Jakub Frankowski
 4. dr Marcin Praczyk

Grupa III:

 1. mgr Joanna Banach
 2. mgr Elżbieta Bilińska
 3. mgr Krzysztof Bujnowicz
 4. mgr Weronika Gieparda

Członkowie Rady Naukowej IWNiRZ PIB (spoza Instytutu) z powołania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. dr Michał Ciepłucha, Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach;
 2. Bogdan Fleming, Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu;
 3. prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu;
 4. dr Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie;
 5. dr hab. n. med. Tomasz Karpiński, profesor uczelni, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 6. prof. dr hab. Jerzy Księżak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
 7. dr hab. Marlena Lembicz, profesor uczelni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 8. dr inż. Sylwia Łaba, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
 9. prof. dr hab. inż. Izabela Ratajczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 10. dr Dorota Urbanowska, Naczelnik Wydziału Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin;
 11. prof. dr hab. Maciej Zaborowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 12. prof. dr hab. inż. Grzegorz Żurek, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Członkowie Rady Naukowej IWNiRZ PIB (spoza Instytutu) z powołania Ministra Edukacji i Nauki:

 1. dr hab. Anna Sip, prof. UPP Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu