Praca w IWNiRZ

10 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 52/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Hodowli i Botaniki Roślin Użytkowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu

26 października 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 88/2023 z dnia 26 października 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu


26 października 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 87/2023 z dnia 26 października 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko adiunkta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu


20 września 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 72/2023 z dnia 20 września 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu


20 września 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 71/2023 z dnia 20 września 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko adiunkta - pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu


11 maja 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 35/2023 z dnia 11 maja 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu


11 maja 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 34/2023 z dnia 11 maja 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko adiunkta– pracownika naukowego w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu


20 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 25/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko adiunkta– pracownika naukowego w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu


11 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 22/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Hodowli i Botaniki Roślin Użytkowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu


10 marca 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 14/2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 12/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko profesora – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 11/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 10/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 9/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko profesora – pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 8/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


16 lutego 2023 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 7/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


15 listopada 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 59/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Dotyczące: Konkursu na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich — Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

14 listopada 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 58/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Dotyczące: Konkursu na stanowisko profesora Instytutu w Zakładzie Innowacyjnych Technologii Włókienniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

14 listopada 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 57/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Dotyczące: Konkursu na stanowisko profesora Instytutu w Zakładzie Agrotechniki Roślin Użytkowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

8 listopada 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 54/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Innowacyjnych Technologii Włókienniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich — Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

28 października 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 52/2022 z dnia 28 października 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko pracownika naukowego - asystenta w Zakładzie Biogospodarki Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

28 października 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 51/2022 z dnia 28 października 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko pracownika naukowego - asystenta w Zakładzie Biogospodarki Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

17 października 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 44/2022 z dnia 14 października 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych Roslin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

17 października 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 43/2022 z dnia 14 października 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko adiunkta - pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

3 października 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 40/2022 z dnia 3 października 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

3 października 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 39/2022 z dnia 3 października 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

27 września 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 31/2022 z dnia 26 września 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

27 września 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 33/2022 z dnia 26 września 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

27 września 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ-PIB
Nr 35/2022 z dnia 26 września 2022 r.

Dotyczące:
Konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu