Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry

W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu prowadzone są następujące rejestry:


Księgozbiór naukowy Biblioteki IWNiRZ liczący:
27715  vol. książek,
941      vol. czasopism

7832     jednostek zbiorów specjalnych.
15         bieżących tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

Warunki korzystania z Biblioteki stanowi Regulamin Biblioteki. 


Zbiory Biblioteki udostępniane są w czytelni, w drodze wypożyczeń miejscowych oraz na  zewnątrz na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00

(Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Informacji Naukowej i Współpracy z Zagranicą. -Tel. : 61 84 55  800 )

Kontakt: 
telefon: e-mail: Tel. : 61 84 55  800