Struktura własnościowa

Struktura Własnościowa IWNiRZ

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu jest państwową osobą prawną nadzorowaną przez Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i posiada status instytutu badawczego.

Szczególna forma własności: 28 Państwowe Jednostki Organizacyjne.

Własność: 112 Własność Państwowych Osób Prawnych.