Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł netto

04 października 2023r.

„Dostawa deszczowni szpulowej na potrzeby  Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Plewiskach i Pętkowie”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b8816ae-6288-11ee-9aa3-96d3b4440790

28 wrzesień 2023r.

„KOMPLEKSOWE WYKONANIE OMŁOTU KUKURYDZY W SEZONIE ŻNIWNYM 2023 W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM W PĘTKOWIE IWNiRZ PIB”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5279968e-5d54-11ee-9aa3-96d3b4440790

28 sierpnia 2023 r.

"Zakup aparatury badawczej na potrzeby Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB" nr referencyjny postępowania 34/2023/IWNIRZ

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-88305f31-4591-11ee-a60c-9ec5599dddc1


24 sierpnia 2023 r.

"Dostawa środków ochrony roślin na potrzeby Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich-PIB" nr referencyjny 26/2023/IWNIRZ

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c48f42b4-41d0-11ee-a60c-9ec5599dddc1


17 sierpnia 2023 r.

„Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem deszczowni szpulowej” nr referencyjny 33/2023/IWNiRZ

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a481573e-3cde-11ee-a60c-9ec5599dddc1


10 sierpnia 2023 r.

„Dostawa nawozów na potrzeby IWNiRZ PIB” nr referencyjny 31/2023/IWNiRZ

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c94be2f5-3757-11ee-a60c-9ec5599dddc1


3 sierpnia 2023 r.

"Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem deszczowni szpulowej" (nr referencyjny 28/2023/IWNIRZ)

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe369a73-3150-11ee-9aa3-96d3b4440790


2 sierpnia 2023 r.

"Dostawa jednostki sterującej wraz z aktualnym oprogramowaniem do elektronowego mikroskopu skaningowego Hitachi S 3400N" (nr referencyjny 29/2023/IWNIRZ)

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b687cf40-3098-11ee-9aa3-96d3b4440790


1 sierpnia 2023 r.

„Zakup i dostawa nawozów na potrzeby Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB” (numer referencyjny 25/2023/ IWNiRZ)

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5307c63c-2d61-11ee-9aa3-96d3b4440790


27 lipca 2023 r.

„Dostawa materiału siewnego na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie IWNIRZ PIB” ( nr referencyjny przetargu 24/2023/IWNiRZ)

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58c61963-2bd5-11ee-9aa3-96d3b4440790


30 czerwca 2023 r.

Kompleksowe wykonanie omłotu płodów rolnych w sezonie żniwnym 2023 r. w Zakładzie Doświadczalnym w Pętkowie IWNiRZ-PIB” (numer referencyjny przetargu 22/2023/IWNiRZ,”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9c5ea19-1599-11ee-a60c-9ec5599dddc1


8 maja 2023 r.

"Dostawa środków ochrony roślin oraz nawozów na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB” (numer referencyjny przetargu 5/2023/IWNiRZ)

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e077d6c-eb04-11ed-9355-06954b8c6cb9


26 kwietnia 2023 r.

Przetarg nr 3/2023/IWNiRZ dotyczący "Siew kukurydzy z podsiewem 2 nawozów w technologii strip-till" 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59a25f62-e430-11ed-9355-06954b8c6cb9


26 kwietnia 2023 r.

Przetarg nr 4/2023/IWNiRZ dotyczący "Dostawa nasion lnu wysokolinolenowe oraz kukurydzy na potrzeby Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4fe2b7f-e39b-11ed-9355-06954b8c6cb9


9 listopada 2022 r.

W dniu 09.11.2022 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwo Instytut Badawczy wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia o sygnaturze (numerze referencyjnym) TA/Zp-8/22 na: Świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Plewiskach (k/Poznania)
Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP). Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej systemu miniPortal. Bezpośredni, wygenerowany przez miniPortal, link do niniejszego postępowania na wskazanej wyżej stronie miniPortal internetowej, gdzie:

Znajduje się zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ogłoszenie o zamówieniu
oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
Zamieszczane będą informacje, które ustawa PZP nakazuje zamieszczać na stronie internetowej prowadzonego postępowania
Zamieszczane będą ewentualne zmiany SWZ
– to https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/11de1c60-1406-4107-983b-f52937da981b (wskazana strona internetowa jest jednocześnie strona internetową niniejszego postępowania). Komunikacja w wyżej wskazanym postępowaniu, w tym składanie ofert odbywa się elektronicznie
(szczegóły podaje SWZ).

29 kwietnia 2019 r.

„Zamówienie TA/Zp-5/19 na świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach (k/Poznania) – postępowanie ponowne wskutek unieważnienia poprzedniego”

Wskazane powyżej dokumenty zamówienia TA/Zp-5/19 zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.iwnirz.pl (zakładka „Przetargi, zamówienia, zapytania ofertowe – jako „Przetargi”)


16 kwietnia 2019 r.

Zamówienie TA/Zp-4/19 na świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach (k/Poznania)

Wskazane powyżej dokumenty zamówienia TA/Zp-4/19 zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.iwnirz.pl (zakładka „Przetargi, zamówienia, zapytania ofertowe – jako „Przetargi”)