Zamówienia z dziedziny nauki

27 marca 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe TA/Zp-3/19 na dostawę (sprzedaż i dostarczenie) szczurów laboratoryjnych na potrzeby badań naukowych realizowanych w ramach projektu pn. „Udział flawonoidów nad rozwojem nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą - badania in vitro i in vivo”

 

Wskazane powyżej dokumenty zamówienia z zapytania ofertowego TA/Zp-3/19 zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.iwnirz.pl (zakładka „Przetargi, zamówienia, zapytania ofertowe – jako zapytanie ofertowe).