Status prawny

STATUS PRAWNY IWNiRZ

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych (Dz. U. Nr 235, poz. 1604),
  3. Statutu Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu zatwierdzonego dnia 31.03. 2011 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z późn. zm.